FAQ hypnotherapie2018-04-05T18:48:30+02:00

Therapie in tijden van corona, hoe gaat dat?2020-05-13T09:38:11+02:00

Online, of ‘gewoon’ in de praktijk?

Hypnotherapie op afstand.

In deze ongewone tijd waarin we allemaal bewust op afstand blijven, is hypnotherapie dan nog wel mogelijk?
Een groot deel van de NBVH-hypnotherapeuten doet nu gewoon face-to-face sessies: ontvangen van cliënten in de praktijk. Ze kunnen de 1,5 meter afstand waarborgen, volgen de hygiënemaatregelen en zorgen voor een schone praktijkruimte. Informeer bij de hypnotherapeut van je keuze wat de huidige werkwijze is.

Wat als je zelf tot de kwetsbare groep behoort of je niet zo lekker voelt, is beeldbellen dan een optie bij hypnotherapie?
Dat is zeker een optie. Veel NBVH-leden bieden ook de mogelijkheid om voor beeldbellen te kiezen. In onze ledenlijst kun je nu heel gemakkelijk zien welke therapeuten deze optie aanbieden; ga hiervoor naar https://hypnotherapie.nl/vind-therapeut/.

En hoe werkt dat, beeldbellen?
Dat verschilt per therapeut en de software die deze gebruikt voor de sessies. In veel gevallen ontvang je voorafgaand aan de sessie een link die je uitnodigt om deel te nemen. Op het tijdstip van je afspraak, zorg je dat je online bent. Het is wel belangrijk dat je alleen bent, in een ruimte waar je ongestoord kunt deelnemen aan de sessie. En dat je een camera op je computer hebt en een stabiele internetverbinding kunt gebruiken.

Als je dan op de uitnodigingslink klikt, word je vaak doorgezet naar een virtuele wachtkamer. Daar word je ‘opgehaald’ door je hypnotherapeut, waarna de videoconnectie tot stand komt.

Hoe verloopt een online sessie?
Meestal maakt de therapeut bij aanvang wat afspraken met je, voor het geval de internetverbinding tijdens de sessie verbroken mocht worden. Zodat je op ieder moment zowel bewust als onbewust weet hoe te handelen.

Je neemt deel aan de sessie vanuit je eigen ‘luie’ stoel. Een comfortabele positie helpt je om je gemakkelijk mee te laten nemen door de stem van je therapeut. Tegelijkertijd is het belangrijk dat je nog steeds goed zicht hebt op het beeldscherm en de therapeut goed kunt horen.

Tijdens online sessies kiezen therapeuten er vaak voor om op een iets andere manier te werken dan wanneer je in de praktijk komt. Soms kan dat bijvoorbeeld inhouden dat een sessie korter is, en dat je een persoonlijke audio ontvangt om zelf thuis te luisteren. Je therapeut stemt zich af op wat voor jou en jouw proces het best werkt. Uiteindelijk is het doel nog steeds hetzelfde: in dialoog met je onderbewuste tot de kern van je klacht komen.

Voor- of nadeel: online hypnotherapie?
Als je in je eigen vertrouwde omgeving bent, en je voelt je daar prettig, kan dit tijdens de hypnotherapie een voordeel zijn. Bovendien hoef je geen rekening te houden met de reis naar de praktijk. Daarentegen kan het ook zijn dat jij je juist prettiger voelt als je naar de praktijkruimte kunt komen, omdat je dan even uit
je thuissituatie weg bent. Of misschien vind je het duidelijker of makkelijker praten met iemand ‘live’ tegenover je. Het is heel persoonlijk. Bespreek wat bij jou past met de therapeut.

Doet de NBVH aan kwaliteitsbewaking?2019-04-20T19:44:43+02:00

De NBVH is in 2019 gestart met een cliëntenonderzoek. Bezien wordt het resultaat van de behandeling van de aangesloten therapeuten en de kwaliteit van hun praktijkvoering.
Het onderzoek is in handen gegeven van het onderzoeksbureau Onderzoek & Praktijk dat ervaring heeft met deze hulpverlening en ruime ervaring met onderzoek onder cliënten.
Volgend jaar maart verschijnt de rapportage over het kalenderjaar 2019.

Wat zijn onze kernwaarden?2018-09-30T17:45:02+02:00

Wij hechten aan kernwaarden, want dat maakt ons tot wie we zijn, individueel en collectief, als organisatie. Deze waarden gelden zowel naar onze cliënten als voor de wijze waarop wij als professional met elkaar omgaan binnen en buiten de NBVH.

Deze waarden zijn:

  • Aandacht
  • Gedrevenheid en bevlogenheid
  • Professionaliteit
  • Respect
  • Toegankelijkheid

Onze visie lees je hier.

Wat is de visie van de NBVH?2018-09-30T17:53:44+02:00

Visie:

We streven naar een wereld waarin mensen zich beter gaan voelen door in contact te komen met hun onbewuste mechanismen. We geloven in hypnotherapie als methode en instrument bij psychosociale begeleiding. We stimuleren daarmee het zelf invloed hebben op deze mechanismen.

We geloven in hypnotherapie als methode en instrument bij psychosociale begeleiding. We stimuleren daarmee het zelf invloed hebben op deze mechanismen.

Hiervoor is een krachtige en inspirerende omgeving nodig van professionele hypnotherapeuten die dit uitdragen en realiseren.

Wat is de missie van de NBVH?2018-09-30T17:58:39+02:00

Onze missie is tweeledig:

  • belangenbehartiging van onze leden
  • kwalitatief goede hypnotherapie toegankelijk maken voor een ieder die daaraan behoefte heeft

Lees meer over onze visie.

Wat als u een klacht heeft?2018-10-25T10:28:39+02:00

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u via het secretariaat contact opnemen met de klachtencommissie.

De klachtencommissie is het ‘voorportaal’. De klachtencommissie behandelt alleen heel kleine probleempjes en sluist de rest door naar de Klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie of in ernstige zaken naar de Tuchtcommissie (TCZ).

Klik hier voor de tekst van het Klachtenreglement.

De leden van de NBVH zijn collectief aangesloten bij Geschillencommissie SCAG.

Voor meer informatie, klik hier.

 

 

Wat te doen bij problemen met een therapeut?2018-02-19T12:04:41+01:00
De NBVH en haar leden zetten zich in voor een zo goed mogelijke dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van een therapeut. Het beste kunt u dat met hem of haar bespreken. Bent u dan nog niet tevreden? U hebt altijd het recht om de therapie bij die therapeut te stoppen. Wilt u een andere therapeut dan kunt u op deze site een andere therapeut vinden.

 

Wordt hypnotherapie vergoed?2019-02-22T12:05:53+01:00

Hypnotherapie wordt via de aanvullende verzekering in veel gevallen vergoed door je zorgverzekeraar.

Per 1 januari 2017 dienen therapeuten, om voor vergoeding in aanmerking te komen, aan een extra eis van de verzekeraars te voldoen. Een aantal van onze leden heeft ervoor gekozen niet aan die eis te voldoen: zij zijn conform de andere eisen van de NBVH (bij)geschoold en veelal zeer ervaren.

Je kunt in Vind Therapeut zoeken naar vergoede therapeuten. Als dat voor jou niet van belang is omdat je bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering hebt, kun je in zowel vergoede als niet-vergoede therapeuten zoeken.

Via onderstaande links tref je een actueel overzicht aan van de vergoedingen door de diverse zorgverzekeraars. Let hierbij goed op de gestelde voorwaarden.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie#vergoedingen

Meer informatie over de vergoeding via de zorgverzekering voor studerenden is te vinden op https://www.studenten-zorgverzekeringen.nl/vergoeding-psychotherapie.html

Wat is het verschil tussen hypnose en trance?2018-05-27T15:02:18+02:00

ciel 8 klWat is trance?

Je bent vaker onder hypnose (in trance) dan je denkt! Als je dagdroomt, of misschien opgaat in die ene speciale film of dat boek…

Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. Je zet ze als het ware op een zijspoor. Trance is een fase tussen waken en slapen in.

Dit type trance (hypnose) wordt gebruikt bij hypnotherapie.

Wat is hypnose?

De trance waarover hierboven gesproken wordt, kan spontaan optreden als je helemaal in iets verdiept bent. Zo’n trance kan ook geïnduceerd (opgewekt) worden door een hypnotherapeut. We spreken dan over hypnose.

Je bent dan echt helemaal met je aandacht bij jezelf en de omgeving is minder belangrijk. Zo ontstaat ruimte om te werken aan de oplossing van het probleem waar je mee gekomen bent.

Je komt daar doordat de hypnotherapeut je met suggesties daarheen begeleidt. In deze toestand komen er vaak beelden uit je onbewuste die je op het goede spoor van een oplossing brengen.

Onze goed geschoolde hypnotherapeuten kunnen hypnose op een adequate manier inzetten om met jou te werken aan de oplossing voor je probleem. Als zich daarbij (on)verwachte emoties voordoen, word je zorgvuldig begeleid. Hypnotiseurs kunnen dit doorgaans niet. Let er dus op dat je in zee gaat met een goed opgeleide hypnotherapeut.

Hoe werkt een hypnotherapeut?

Wat is hypnotherapie?2018-02-19T10:21:06+01:00

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt hypnotherapie?2018-02-19T10:21:12+01:00

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.
In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

Hoe werkt een hypnotherapeut?2018-02-19T10:21:27+01:00

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt wordt een doelstelling voor de behandeling bepaald en wordt over de aanpak gesproken. De therapeut kan desgewenst met een behandelovereenkomst werken waarin de voorwaarden voor de samenwerking, de tariefstelling, eventueel de doelstelling en een inschatting van het aantal sessies wordt vastgelegd.

Wij gaan er van uit dat een cliënt, in geval van lichamelijke klachten, een arts heeft geraadpleegd voordat de hypnotherapie van start gaat. Hypnotherapeuten zijn altijd bereid tot overleg met de behandelend arts. Dat overleg vindt uiteraard alleen plaats met goedkeuring van de cliënt. De hypnotherapeut is gehouden aan een zwijg­plicht, dus alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Voor wie is hypnotherapie geschikt?2018-02-19T10:21:20+01:00

Hypnotherapie is zeer goed inzetbaar voor zowel volwassenen als voor kinderen. Er zijn therapeuten bij de NBVH aangesloten die zich hebben gespecialiseerd in het werken met kinderen.
Bij sommige ziektebeelden echter is hypnotherapie niet geschikt. Zeer ernstige psychiatrische aandoeningen zijn een contra-indicatie om met hypnose te werken.

Welke technieken worden gebruikt bij hypnotherapie?2018-02-19T10:21:33+01:00

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training, zelfhypnose, etc. Het effect van allerlei andere vormen van therapie zoals gesprekstherapie en Cognitieve Gedragstherapie kan worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Waarmee kan ik terecht bij een hypnotherapeut?2018-02-19T10:21:41+01:00

Met hypnotherapie worden veel klachten verminderd of verholpen. Omdat ieder mens uniek is en elke klacht of hulpvraag anders is, zou het onzorgvuldig zijn hier te stellen dat bepaalde klachten opgeheven worden met hypnotherapie.
Doordat ervaren hypnotherapeuten goede resultaten, met hun cliënten hebben bereikt met deze technieken en door wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de behandeling met hypnose kunnen wij concluderen dat veel klachten in aanmerking komen voor behandeling met hypnotherapie.
De behandeling door artsen en medisch specialisten blijft voor tal van ziektes van groot belang. Als ondersteuning hiervan biedt hypnotherapie steun, inzicht in eigen handelen en kwaliteiten, vermindering van of beter kunnen omgaan met de klachten en bij sommige klachten of problemen klachtenvrij zijn.
Hieronder een greep uit de lijst van klachten, waarvan in de praktijk is gebleken, dat deze zinvol behandeld kunnen worden met hypnotherapie:
o Afleren van ongewenst gedrag
o Angsten, fobieën
o Burn out
o Concentratie- en geheugenproblemen
o Depressieve gevoelens
o Emotionele uitbarstingen
o Inzicht krijgen in eigen mo­ge­lijkheden
o Nervositeit en spanning
o Pijnklachten
o Psychosomatische klachten, bijvoorbeeld maag­- en darmklachten, hyperventileren
o Seksuele problemen
o Slaapproblemen
o Stress
o Trainen van vaardig­he­den
o Traumaverwerking
o Versterken en/of ondersteunen van een genezingsproces

Aan welke kwalificaties voldoet een NBVH-hypnotherapeut?2018-02-19T10:22:26+01:00

De leden van de NBVH hebben een beroepsopleiding op minimaal HBO niveau. Naast opleidingseisen stelt de NBVH eisen aan haar leden op het vlak van kennis, vaardigheden en cliëntgerichtheid. Alleen therapeuten die aan deze eisen voldoen worden als lid toegelaten. Jaarlijkse bijscholing en collegiale intervisie zijn voorwaarden om lid te kunnen blijven. Ieder lid ontvangt jaarlijks een vernieuwde licentie wanneer aan deze voorwaarden is voldaan. Kies je voor een door de NBVH geregistreerde therapeut, dan kies je voor begeleiding met een hoog kwaliteitsniveau. Een bij ons aangesloten hypnotherapeut is herkenbaar aan het muurschild van de NBVH en de licentie voor het betreffende kalenderjaar.

Heeft de NBVH ethische richtlijnen?2018-05-27T18:37:42+02:00

De leden van de NBVH hebben bij toetreden tot de vereniging onze Beroepscode ondertekend.

Welke specialisten gebruiken hypnotherapie?2018-02-19T10:22:43+01:00

Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specia­listen zoals chirurgen, anesthe­sisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psy­chologen en psychotherapeuten met regelmaat gebruik van hypnose.

Hypno­therapeuten werken indien nodig of gewenst samen met artsen. Hypnotherapeuten zijn opgeleid voor en gespecialiseerd in het werken met therapeutische hypnose. Om die reden doen artsen met regelmaat een beroep op hen. De NBVH juicht deze werkwijze toe.

Hoe lang duurt een hypnotherapiebehandeling?2018-02-19T10:20:38+01:00

Omdat hypnotherapie bij een grote verscheidenheid aan klachten toegepast wordt, is een exacte therapieduur in zijn algemeenheid niet aan te geven. Een lichte klacht, zonder ‘ernstige’ achtergronden kan in een paar sessies verholpen zijn, soms zelfs in één sessie. De behandelduur van ‘ernstige klachten’ kan vele maanden, zo niet jaren zijn. Wel is in dergelijke gevallen vaak spoedig een aanzienlijke verbetering merkbaar. Tussentijdse evaluatie is in dergelijke situaties noodzakelijk.

Wat kost een hypnotherapiesessie?2018-02-19T10:22:57+01:00

Het maken van tariefafspraken en/of het geven van tariefadviezen, in welke vorm dan ook, door verenigingen als de NBVH is wettelijk niet toegestaan.
Een sessie duurt één tot twee uur. De erkende NBVH-hypnotherapeut® geeft je bij de intake een inschatting van de behandelduur en de daarbij horende kosten.

Wil je aan de slag?2018-02-19T10:23:28+01:00

Wil je aan de slag? Neem een beslissing. Zoek contact met een van de bij ons geregistreerde therapeuten.  Onze therapeuten kunnen een heel scala aan problemen behandelen. Je kunt dus gewoon zoeken naar een therapeut bij jou in de buurt. Je kunt eventueel ook zoeken op klacht of op specialisatie, maar in de meeste gevallen is dat niet nodig.

De therapeut die je benadert zal je graag informeren over de mogelijkheden.

Hoe word je hypnotherapeut?2019-10-07T16:32:21+02:00

Je kunt contact opnemen met een van onze beroepsopleiders.

De opleidingen op HBO-niveau duren minimaal drie jaar. Psychosociale Basiskennis maakt deel uit van de opleiding.