Wat kan hypnotherapie betekenen?

Mensen komen steeds vaker met de diagnose burn-out of symptomen daarvan bij een verwijzer of hulpverlener terecht. Welke meerwaarde heeft hypnotherapie voor cliënten met een burn-out?

De behandeling van burn-out bestaat uit vijf delen

  1. Ontlading, tot rust komen
  2. Energie opladen
  3. Achterhalen van de oorzaak
  4. Stapsgewijs werken aan verandering
  5. Preventie

 

Waarde van Hypnose in beginfase van therapie

In trance kan het stressniveau meetbaar dalen, de bloeddruk gaat omlaag, de ademhaling wordt rustiger en de spierspanning verlaagd. Met hypnotherapie kan dus goed gewerkt worden aan stressontlading, het herstel en de opbouw van reserves.

Uit neurofysiologisch onderzoek komt naar voren dat hypnotische suggesties sterke veranderingen teweeg kunnen brengen in hersengebieden. Dezelfde hersengebieden die bij daadwerkelijk beleefde ervaringen worden geactiveerd, zo blijkt uit fMRI-Studies (1Oakley & Halligan, 2010)

Oorzaken vinden en werken aan verandering

Met explorerende technieken in hypnose kunnen innerlijke overtuigingen, gedragingen en emoties die de burn-out hebben veroorzaakt snel inzichtelijk worden. Ook wordt er aan verandering gewerkt met cognitieve gedragstherapie. Deze combinatie van cognitieve en hypnose technieken blijkt vaak effectief (2 Reid, 2012).

Hypnotherapie helpt ook toekomstige burn-outs voorkomen

Veel cliënten met een burn-out voelen zichzelf tekortschieten en willen daarom vaak zo snel mogelijk weer aan de slag. Dat idee wordt gevoed door hun neiging tot perfectionisme en is een grote valkuil om na het herstel weer te hard van stapel te lopen. Cliënten die in hypnotherapie hun perfectionisme in de bron hebben aangepakt zullen niet zo snel meer in hun oude gedrag vervallen, omdat ze zijn veranderd van een persoon die nooit tevreden was met zichzelf in iemand die handelt vanuit positieve zelfwaardering en kan luisteren naar eigen behoeftes en signalen.

Conclusie meerwaarde hypnotherapie

Hypnotherapie heeft een meerwaarde in alle fasen van de behandeling, kan in relatief korte tijd de weg naar herstel helpen inzetten en helpt ook toekomstige burn-outs voorkomen omdat de klacht bij de bron wordt aangepakt.

Drs. Sandra Zuiddam

Soulid Mind, Praktijk voor therapie en coaching

De volledige versie van dit artikel staat in het vakblad van de NBVH ‘hypnotherapie’, een special voor verwijzers. Op te vragen via een NBVH therapeut bij u in de buurt:  https://hypnotherapie.nl/vind-therapeut/

Dit artikel, of een citaat uit dit artikel, mag niet zonder bronvermelding worden gekopieerd.

(Photo by Verne Ho on Unsplash)

1 Oakley, David A. & Halligan, Peter W. (2010)

Psychophysiological foundations of hypnosis and suggestions. In S.J. Lynn, J.W. Rhue & I. Kirsch (Eds.), Handbook of clinical hypnosis (pag. 79-118), Washington, DC: American Psychological Association.

2 David B. Reid, 2012, Hypnosis for behavioral health, New York, Springer Publishing Company, (pag. 69-81)